İSTİNAT DUVARI HESABI PROGRAMI

İstinat duvarı statik hesabı ve gerekli tahkikleri yapan programa hoşgeldiniz.
Program aşağıdaki şekillerde gösterilen boyutların ,malzeme değerlerinin ve deprem bölgesinde bulunan yapıların da bölge özelliklerinin girilmesi ile istinat duvarı ile ilgili tüm hesapları yapmaktadır. Birimler m, t/m³,t/m² olarak girilmelidir.
Tüm hesaplar 1998 Afet Bölgeleri Yönetmeliği 'ne uygun şekilde yapılmaktadır.

A => m
B => m
C => m
D => m
E => m
F => m
G => m
   Zemin Birim Hacim Ağırlığı    => t/m³
   Zemin Kayma Açısı (Ø)       => °
   Zemin eğim açısı (ß)         => °
   Zemin Sürsarj Yükü (Q)       => t/m²
   Etkin Yer İvmesi Katsayısı (Ao) =>
   Yapı Önem Katsayısı (I)      =>
   Sürtünme ihmal edilsin mi?

Çözümün yapılması için
- Çözüm -
düğmesine basınız.DİKKAT!

İstinat Duvarında Kesitlerin Yerleri / istinat2.gif İstinat Duvarında Boyutlar / istinat1.gif

STABİLİTE KONTROLU

Devrilme Güvenliği
> 1.50

Kayma Güvenliği
> 1.50

Zemin Gerilmeleri
t/m² , t/m²


STABİLİTE KONTROLU
(DEPREMLİ DURUM)

Devrilme Güvenliği
> 1.30

Kayma Güvenliği
> 1.10

Zemin Gerilmeleri
t/m² , t/m²